61-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 61-19-O – Осигурање имовине и запослених у Клиничком центру Војводине за период од годину дана.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU