JН 80-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 80-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 80-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 80-19-O

Одлука о додели уговора и обустави за партије 1 и 4 за ЈН 80-19-О

Обавештење о обустави за партију бр. 1 ЈН 80-19-О

Обавештење о обустави за партију бр. 4 ЈН 80-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 80-19-O, п.6,7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 80-19-O, п.5,8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 80-19-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 80-19-O, п.3