98-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 98-19-O – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекат број 50 – III фаза

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU