105-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 105-19-O – Сервисирање инструмената ABI PRISM 7000 Sequence Detection System Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику – ДНК лабораторија

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU