JН 136-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка рукавица за посебне потребе Операционог блока за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 136-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 136-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 136-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 136-19-O