ЈН 138-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 138-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 138-19-O

ИЗМЕНА конкурсне документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 138-19-О

Odluka o dodeli ugovora 138-19-O

Обавештење о обустави за партију бр. 1 ЈН 138-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-19-O, п. 2