ЈН 139-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 139-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог потрошног лабораторијског материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак  са објављивањем позива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Позив за подношење понуда за ЈН 139-19-П

Oдлука о додели уговора за ЈН 139-19-П

 

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-19-П