140-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 140-19-П – Санација санитарних чворова на првом спрату ламеле А-полуинтензивна нега порођајног блока Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU