132-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 132-19-O – Штампани материјал у циљу реализације програма „Раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA132-19-O

DODATNO POJAŠNJENJE

DODATNO POJAŠNJENJE 2

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU