ЈН 146-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 146-19-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 146-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 146-19-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 146-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 146-19-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 146-19-O, п. 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 146-19-O, п. 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 146-19-O, п. 4