ЈН 145-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 145-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинских гасова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 145-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 145-19-O

Odluka o dodeli ugovora 145-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 145-19-O