ЈН 142-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 142-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата и осталог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 142-19-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација јн 142-19-ОС

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 142-19-OС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 142-19-0С

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.8

Обавештење о обустави пaртије бр. 9 ЈН 142-19-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.10

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma jn 142-19-OS p.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 142-19-ОС,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 142-19-ОС, уг. бр.1 партија 7