ЈН 147-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 147-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме IV за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 147-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација поступка ЈН 147-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 147-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 147-19-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 147-19-О, партија 2