ЈН 153-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 153-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованoг лека ван Листе лекова – okrelizumab за потребе Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 153-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 153-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 153-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 153-19-O