165-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 165-19-O – Извођење радова на реконструкцији топле потрошне воде-санација цеви за напајање топлом потрошном водом клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU