ЈН 177-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка осталог уградног материјала и парцијалне бесцементне протезе рамена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Обавештење о покретању преговарачкаг поступка јн 177-19-П

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација ЈН 177-19-П

Одлука о закључењу оквирног споразума јн 177-19-П

Обавештење о обустави пaртије бр. 2 ЈН 177-19-П

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 177-19-П, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-19-П, уг. бр.1 партија 1