ЈН 174-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 174-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка транспортног вентилатора за потребе Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 174-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 174-19-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 174-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 174-19-O