ЈН 181-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 181-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за аутоматске шприцеве за CT и MR апарате за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 181-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 181-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 181-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 181-19-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 181-19-O, п. 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 181-19-O, п. 2