ЈН 184-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 184-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка трака за мерење глукозе у крви и игала за инсулински пен за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 184-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 184-19-O

Odluka o dodeli ugovora 184-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 184-19-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 184-19-O, п. 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 184-19-O, п. 3