ЈН 188-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка опреме за потребе реализације  Програма ране мобилизације критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 188-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 188-19-O

Odluka o dodeli ugovora 188-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 188-19-О