ЈН 182-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованoг лека ван Листе лекова-ibrutinib за потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 182-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 182-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 182-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 182-19-O