JН 189-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова-aflibercept и hemin, humani за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 189-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 189-19-О

Одлука о додели уговора за п. 1 и обустава за п. 2

Обавештење о обустави за партију бр. 2 ЈН 189-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 189-19-O, п.1