100-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 100-19-O – Набавка опреме и eлектронске базе података у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“.

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA