179-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 179-19-O – Сервис и одржавање термотехничких инсталација у котларницама и подстаницама (парним и топловодним) на објектима Клиничког центра Војводине и Клинике за гинекологију и акушерство

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU