ЈН 148-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 148-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка вокалних протеза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 148-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 148-19-О

Odluka o dodeli ugovora 148-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 148-19-O