ЈН 203-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 203-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка фоли катетера, гастричних сонди и ендотрахеалних тубуса за потребе Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 203-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 203-19-O

Odluka o dodeli ugovora 203-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 203-19-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 203-19-O, п. 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 203-19-O, п. 3