211-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 211-19-П – Набавка опреме  неопходне за опремање објекта административног пријема и отпуста пацијената

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA