201-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 201-19-M – Одношење и збрињавање патоанатомског отпада и одношење и збрињавање  тела умрлих из Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU