JН 217-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 217-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – hemin, humani за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 217-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 217-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 217-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 217-19-O