ЈН 216-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка папирног лабораторијског материјала и микро тубе 1,5 ml за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 216-19-O