ЈН 215-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка хемикалија и материјала за Центар за патологију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 215-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 215-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 215-19-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 215-19-O