282-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 282-19-О – Набавка ентералне хране за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 3