ЈН 301-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 301-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка подлога за хемокултуру за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 301-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 301-19-O

Odluka o dodeli ugovora 301-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 301-19-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 301-19-O, п. 2