ЈН 313-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 313-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка пиштоља за биопсију меких ткива и неопходног материјала за реализацију пројекта ,,Прва мамографија“

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 313-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација поступка ЈН 313-19-О

Odluka o dodeli ugovora 313-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 313-19-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 313-19-О, партија 2