304-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 304-19-О – Сервис пумпи и електромотора у Клничком центру Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dodatno pojašnjenje 1

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dodatno pojašnjenje 2

Odluka o dodeli

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA