218-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 218-19-О – Технички пријем објекта Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине,Нови Сад ламеле Б и Ц

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 218-19-O

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 218-19-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 218-19-O

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU