JН 86-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 86-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за неурохирургију и очну клинику за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 86-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 86-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 86-14-О, п.8

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 86-14-О

Обавештење о обустави пartije 10, ЈН 86-14-О

Обавештење о обустави пartije 12, ЈН 86-14-О

Обавештење о обустави пartije 13, ЈН 86-14-О