ЈН 87-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 87-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 87-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 87-14-О

 Додатно појашњење за 87-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 87-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.27

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-14-О, п.28

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 2, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 3, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 6, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 10, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 19, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 20, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 22, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 24, ЈН 87-14-О

Обавештење о обустави пartije 25, ЈН 87-14-O

Обавештење о обустави пartije 26, ЈН 87-14-O

Обавештење о обустави пartije 29, ЈН 87-14-O