61-14-М

ЈАВНА НАБАВКА:  Чишћење рачунара у Клиничком центру Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 61-14-M

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

 DODATNO POJASNJENJE 1

 DODATNO POJASNJENJE 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

DODATNO POJASNJENJE 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ