ЈН 91-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 91-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова-hidroxychloroquine тбл. 200 mg за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 91-20-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 91-20-П

Одлука о обустави поступка ЈН 91-20-П

Обавештење о обустави ЈН 91-20-П