ЈН 90-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 90-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за мониторинг систем за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 90-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 90-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 90-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 90-20-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 90-20-O, п.2