ЈН 88-20-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 88-20-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за третман рана негативним притиском за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 88-20-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 88-20-OС

Odluka o zaključenju OS 88-20-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 88-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр. 1 за ЈН 88-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр. 2 за ЈН 88-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр. 3 за ЈН 88-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр. 4 за ЈН 88-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр. 5 за ЈН 88-20-ОС