93-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 93-20-O Набавка постељног и оперативног рубља за потребе Клиничког центра Војводине и радних униформи за здравствене раднике.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 93-20-O

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2