ЈН 116-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 116-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за JН 116-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна Документација за ЈН 116-20-O

Odluka o obustavi 116-20-O

Обавештење о обустави за партију 1 ЈН 116-20-О

Обавештење о обустави за партију 2 ЈН 116-20-О

Обавештење о обустави за партију 3 ЈН 116-20-О