ЈН 117-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 117-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова-стерилних фармацеутских облика капи и масти за очи и стерилних раствора за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за JН 117-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна Документација за ЈН 117-20-O

Odluka o dodeli ugovora 117-20-O

Обавештење о обустави за партију 3 ЈН 117-20-О

Обавештење о обустави за партију 4 ЈН 117-20-О

Обавештење о обустави за партију 8 ЈН 117-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 117-20-O