ЈН 118-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 118-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за потребе Клинике за максилофацијалну хирургију и Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 118-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 118-20-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 118-20-O

Odluka o dodeli ugovora jn 118-20-O p.1,2 i obustava za p.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 118-20-O,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 118-20-O,п.2

Обавештење о обустави за партију 3 ЈН 118-20-О