ЈН 155-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 155-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру  Клиничког центра Војводине – ДНК лабораторија

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 155-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 155-20-O

Odluka o dodeli ugovora jn 155-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 155-20-O ,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 155-20-O ,п.3,4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 155-20-O ,п.1,2