ЈН 157-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 157-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка система за мацерацију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 157-20-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 157-20-П

Odluka o dodeli ugovora 157-20-P

Обавештење о закљученом уговору ЈН 157-20-П