163-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 163-20-O Израда технолошког пројекта за потребе опремања Клинике за интерне болести немедицинском опремом укључујући болесничке кревете са припадајућим елементима, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 163-20-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 163-20-O

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU