ЈН 178-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 178-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка нерегистрованoг цитостатика са Д Листе лекова – hlorambucil таблета 2 mg за потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 178-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 178-20-О

Odluka o dodeli ugovora 178-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 178-20-O